Στην πράξη

 

Τρία βασικά συστατικά κάνουν τη μέθοδό μας τόσο ξεχωριστή. Το πρώτο είναι η γνώση της επιστήμης. Το δεύτερο η ομορφιά της τέχνης. Το τρίτο η αγάπη. Ο σπάνιος αυτός συνδυασμός παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην εκμάθηση μιας γλώσσας αλλά και στη διαμόρφωση χαρακτήρων που θα αλλάξουν τον κόσμο.

Η γνώση της επιστήμης

Η καινοτόμος, βραβευμένη μέθοδός μας “A Course of Action!” είναι βασισμένη σε μία από τις πλέον σύγχρονες, μαθητοκεντρικές θεωρίες γλωσσοδιδακτικής παγκοσμίως που ονομάζεται Εκπαιδευτικό Δράμα/Drama in Education. Είναι ένας βιωματικός και ολιστικός τρόπος διδασκαλίας. Γεννήθηκε από την ανάγκη να συνδεθεί η τάξη με τη ζωή και να αναπτυχθεί η προσωπικότητα του παιδιού ολόπλευρα. Τα παιδιά όταν αυτοσχεδιάζουν μία ιστορία καλούνται να λύσουν προβλήματα πριν βρεθούν αντιμέτωπα με αυτά ως ενήλικες. Διαβάζουν, γράφουν, ακούν και μιλούν στην ξένη γλώσσα με τρόπο που έχει νόημα. Διδάσκονται αξίες, εκφράζουν τις ιδέες τους, συνεργάζονται, επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται. Τα οφέλη του εκπαιδευτικού δράματος είναι πολλά και όλα μαζί συνδυασμένα δεν προσφέρονται από άλλες μεθόδους.

Η ομορφιά της τέχνης

Η μέθοδος "A Course of Action!" είναι μία εμπειρική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί τις τέχνες. Οι τέχνες είναι έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου και δεν πρέπει να παραβλέπονται. Η συμβολή τους παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη μάθηση με φυσικό τρόπο όσο και στην ψυχική καλλιέργεια και υγεία του παιδιού αφού το βοηθούν να χρησιμοποιήσει όλες του τις αισθήσεις αλλά και το συναίσθημα. Ενεργοποιούν τη φαντασία και δίνουν χώρο στην πρωτοβουλία. Αφήνουν το παιδί να εκφραστεί. Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και είναι διασκεδαστικές!

Η αγάπη

Πάνω από όλα είμαστε δάσκαλοι της καρδιάς. Μεριμνούμε για τον κάθε μαθητή και τις ανάγκες του ξεχωριστά. Πιστεύουμε πως όταν η γνώση μεταδίδεται με αγάπη και εμπλουτίζεται με τις τέχνες τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εντυπωσιακό!