Χρόνια Πολλά για τη γιορτή των τριών Ιεραρχών

Σήμερα ο εκπαιδευτικός κόσμος τιμά το έργο των τριών Ιεραρχών, των μεγάλων πατέρων και οικουμενικών δασκάλων. Οι τρεις Ιεράρχες συνδύασαν την επιστήμη με την ψυχοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και μετέφεραν το χριστιανικό μήνυμα και τα ελληνικά γράμματα χρησιμοποιώντας πρωτοπόρες για την εποχή τους παιδαγωγικές πρακτικές. Εγώ θα ευχηθώ μία νέα Ελληνική παιδεία πιο ολιστική, πιο διαλογική, πιο κοινωνικο-συναισθηματική και πιο συμπεριληπτική. Καλή πρόοδο σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά!

Ειρήνη Ζαχαρίου