Γιατί εμάς

 

  • Γιατί δίνουμε παγκόσμιες φωνές. Τα πτυχία μας έχουν ουσιαστικό και όχι μόνο τυπικό περιεχόμενο. Η ξένη γλώσσα έτσι γίνεται πραγματικό εφόδιο για το μέλλον.
  • Γιατί καλλιεργούμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα & καινοτομία, επίλυση προβλημάτων, αυτοέλεγχος, συνεργατικότητα, αυτογνωσία και επικοινωνία.
  • Γιατί ενεργοποιούμε και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου (whole brain activation method) οδηγώντας τους μαθητές μας στη χαρισματικότητα και την ευδαιμονία.
  • Γιατί με το νέο μας πρόγραμμα, οι μαθητές με δυσλεξία, υπερκινητικότητα και μαθησιακές δυσκολίες θα βρουν το σχολείο γλωσσών που θα τους βοηθήσει και θα αναδείξει τις ξεχωριστές δυνατότητές τους.
  • Γιατί δίνουμε γραπτή εγγύηση πτυχίου
  • Γιατί έχουμε κάνει την ποιοτική και πρωτοποριακή ξενόγλωσση εκπαίδευση προσιτή σε όλες τις οικογένειες.
  • Πάνω από όλα γιατί είμαστε δάσκαλοι της καρδιάς. Μεριμνούμε για τον κάθε μαθητή και τις ανάγκες του ξεχωριστά.

 

 

Γραπτή εγγύηση πτυχίου

THE CAMBRIDGE SPECIALISTS

Στο Κέντρο Γλωσσών Ζαχαρίου δίνουμε γραπτή εγγύηση για την απόκτηση των πτυχίων Lower και Proficiency των πιο αναγνωρισμένων πανεπιστημίων στον κόσμο, του Cambridge και του Michigan. Το ποσοστό επιτυχίας είναι άνω του 95% κάθε χρόνο.

Eπίσης:

  • Μείωση φοίτησης του Proficiency από 2 χρόνια σε 1.
  • 6 χρόνια από Junior A' έως το Lower.
  • Πρώτο πτυχίο Cambridge στην ηλικία των 9, μετά από μόλις 2 χρόνια φοίτησης.