Φαίνεται διασκεδαστικό, αλλά μαθαίνουν;

Η εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ διασκεδαστικών και εκπαιδευτικών ασκήσεων βρίσκεται στην ύπαρξη ή μη εκπαιδευτικών στόχων. Για να δούμε τι καθιστά μια διασκεδαστική δραστηριότητα πραγματικά εκπαιδευτική:
Ενσωμάτωση εκπαιδευτικών στόχων: Είναι η δραστηριότητα σχεδιασμένη με σκοπό να εξυπηρετήσει έναν εκπαιδευτικό σκοπό;
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Βοηθά η δραστηριότητα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων ή άλλων ουσιαστικών δεξιοτήτων;
Συμμετοχή Πέραν της Διασκέδασης: Τα παιδιά απλά διασκεδάζουν ή προκαλούνται να συμμετάσχουν και να προβληματιστούν; Η μάθηση προυποθέτει την ενεργοποίηση και διέγερση το εγκεφάλου.
Ενεργητική Συμμετοχή: Ενθαρρύνετε τις βιωματικές δραστηριότητες, για αποτελεσματικότερη απομνημόνευση. ‍♂️
Ποικιλία: Συνδυάστε διασκεδαστικές δραστηριότητες με πιο δομημένες εκπαιδευτικές για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών και για να απευθυνθείτε σε όλους τους μαθησιακούς τύπους.
Αναστοχασμός και Εφαρμογή: Μπορούν τα παιδιά να αναστοχαστούν και να εφαρμόσουν τη μάθησή τους σε άλλα πλαίσια εκτός σχολείου; Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση: Υπάρχει τρόπος να αξιολογηθεί αυτό που έχουν αποκτήσει τα παιδιά και να δοθεί ανατροφοδότηση; Αυτό βοηθά στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας. ✅
Ενώ υπάρχει σίγουρα θέση για απλό παιχνίδι, όταν σχεδιάζονται ασκήσεις είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι όχι μόνο θα είναι διασκεδαστικές αλλά δεν θα λείπει η εκπαιδευτική ουσία.