Λέμε ΝΑΙ στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δείτε το βίντεο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που εξηγεί μερικούς από τους λόγους που οι γονείς οφείλουν να επιλέγουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για τη σωστή ξενόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών. Εμείς θα προσθέσουμε τα λόγια του Αριστοτέλη: "Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί". Όπου υπάρχει άμιλλα, υπάρχουν μόνο νικητές.