Δωρεά στο ίδρυμα "Ελπίδα"

Η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος αλλά και ο μεγαλύτερος γιατρός. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση μας οι συνάνθρωποι μας που ασθενούν μπορούν να ιαθούν!