Διάκριση στον διαγωνισμό "Αετοί της Εκπαίδευσης" - Επιλογή πελατών

 

Το κέντρο μας ξεπερνώντας πάνω από 27,5 χιλιάδες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα διακρίθηκε ως μία από τις καλύτερες εταιρείες στην αγορά και κέρδισε στο διαγωνισμό Αετοί της Εκπαίδευσης. Το λογότυπο Αετοί συνδέεται με την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών.