Η τάξη του σήμερα δεν περιορίζεται σε τέσσερις τοίχους

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με συνομήλικούς τους από όλο τον κόσμο!

Το κέντρο μας, μέσω του δικτύου σχολείων Cambridge, αδελφοποιήθηκε πρόσφατα με τα σχολεία "Maharaja Agarsain Public School Ashok Vihar" στην Ινδία και "Our Lady's Preparatory School and Day Nursery" στην Αγγλία. Μέσω τηλεδιάσκεψης ανταλλάξαμε κάρτες, emails και συνομιλήσαμε διαδικτυακά.

Αυτές είναι οι υπέροχες δυνατότητες και τα προνόμια που απολαμβάνουν οι μαθητές μιας σύγχρονης high tech τάξης!