Ο καθηγητής ξένων γλωσσών του μέλλοντος διδάσκει με τις τέχνες

Σεμινάριο δραματοποίησης αγγλικών κειμένων και διαλόγων στους καθηγητές μας από τη σκηνοθέτη και εμψυχώτρια κα Μαρίνα Βήλλου.

"Όταν ο μαθητής ξένων γλωσσών καταφέρνει να ξεχάσει ότι βρίσκεται σε μία αίθουσα διδασκαλίας και του δίδεται η ευκαιρία να κάνει σχετικές κινήσεις που συνοδεύουν λέξεις ή φράσεις, να παίξει ρόλους και γενικώς να βρεθεί σε μία ζωντανή κατάσταση δημιουργίας και όχι σε εκείνη της αποστήθισης και του καταναγκασμού, τότε τα αποτελέσματα είναι θεαματικά: μαθαίνει την ξένη γλώσσα όχι μόνο πιο γρήγορα αλλά και πιο αποτελεσματικά."

Γαργαλιάνος Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας