Τα συναισθήματα στο επίκεντρο της γλωσσικής εκπαίδευσης

Τα συναισθήματα και η γνωστική λειτουργία στην εκμάθηση γλωσσών είναι βαθιά αλληλένδετα, αμφισβητώντας τις παλιές αντιλήψεις για τη "λογική" γνωστική λειτουργία και τα "άλογα" συναισθήματα. Καθώς τα συναισθήματα γίνονται κεντρικό σημείο στην έρευνα της εκμάθησης ξένων γλωσσών, αποκαλύπτεται ότι η γλώσσα είναι ένα ζωντανό, δυναμικό σύστημα, όπου το συναίσθημα είναι κεντρικό καθιστώντας την εμπειρία του κάθε μαθητή βαθιά προσωπική. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποδεχτούμε την απρόβλεπτη φύση των ατομικών εμπειριών, αντί να τις θεωρούμε ανωμαλίες.