Η γλώσσα στην πράξη

Η καινοτομία του Κέντρου Γλωσσών Ζαχαρίου έγκειται στον τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας. Μαθαίνουμε τη γλώσσα στην πράξη, δίνοντας χώρο στη φαντασία και την πρωτοβουλία.

Μέσω της βιωματικής διδασκαλίας, τα παιδιά αποκτούν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους ερχόμενοι σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή της γλώσσας.

Η πρωτοποριακή μας μέθοδος βασίζεται σε ξεκάθαρες αρχές και κανόνες, έχοντας σαν στόχο την ολιστική εμπειρία της γλώσσας.