Εξετάσεις YLE-KET

 

Αγαπητοί γονείς,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενη ανακοίνωση, οι εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων Cambridge Starters και Movers για την Α’ και την B’ Class και ΚΕΤ για την C’ (μετά από πρόταση των καθηγητριών) και την D’ class αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.

Οι εξετάσεις του Cambridge περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση (writing), προφορική εξέταση (oral) και ακουστική εξέταση (listening). Είναι οι πιο πλήρεις εξετάσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Η εμπειρία που αποκομίζουν τα παιδιά είναι πολύτιμη. Η πείρα μας, έχει δείξει πως οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο στις εξετάσεις του Cambridge αποβάλλουν σταδιακά οποιοδήποτε άγχος ή τρακ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στις πολύ σημαντικές εξετάσεις του Lower και του Proficiency να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να επιτυγχάνουν πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Επίσης η επιτυχία έρχεται ως επιβράβευση της επίπονης προσπάθειας που έχουν καταβάλλει οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Λαμβάνουν λοιπόν έτσι μια πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση που τα ωθεί να συνεχίσουν τις σπουδές τους με επιτυχία. Η συμβουλή μας είναι όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν.

Τα εξέταστρα ανέρχονται στο ποσό των 60 ευρώ για τα Starters και Movers και 80 ευρώ για το ΚΕΤ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και των δύο πτυχίων μαζί με το ποσό των εξέταστρων πρέπει να δοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου.

Για τους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε μαζί με τις αιτήσεις μεταφρασμένη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιοδήποτε εγκεκριμένο ιατρικό κέντρο.