Επιστημονική τεκμηρίωση

Βραβεύσεις

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση μας έχει απονείμει το Certificate of Recognition εις αναγνώρησιν των πολυάριθμων επιτυχιών του σχολείου μας και της συμβολής μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση των Ελλήνων.


Ευρωπαϊκή πολιτική

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική του 21ου αιώνα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην προσχολική ηλικία και η Έρευνα για τις βασικές παιδαγωγικές αρχές.

Ο ρόλος του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και ο ρόλος του γονέα.

Ίσως η πιο σύγχρονη άποψη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πρώιμη ηλικία συνοψίζεται στη φράση "Ποτέ δεν είναι υπερβολικά νωρίς για να αρχίσει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας".

Διαβάστε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή πολιτική εδώ


Τάξη ή ιδιαίτερο;

Ομαδικό μάθημα ή ιδιαίτερο – Η επιστημονική προσέγγιση

Τα μοναδικά ιδιαίτερα που πρέπει να επιλέξει κανείς είναι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας.

Γλώσσα σημαίνει επικοινωνία. Μόνο μέσα στην τάξη δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να λειτουργεί σε ομάδα, να συνεργάζεται, να ακούει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Προωθείται η δημιουργικότητά του και ενισχύονται η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση και η ψυχική του υγεία. Το παιδί, ο έφηβος αλλά και ο ενήλικας μαθαίνουν το "τι" και το "πως" μαζί με τους άλλους.

Διαβάστε το άρθρο του καθηγητή Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κου Δ. Μαυροσκούφη το οποίο θα σας κατατοπίσει πλήρως και θα σας εξηγήσει γιατί η προτίμηση που δείχνουν κάποιοι στην ατομική διδασκαλία οφείλεται σε άγνοια ή σε παραπληροφόρηση«Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας σε ομάδα ή σε τάξη έναντι της ατομικής διδασκαλίας»

Learning together, learning to live together. Ζούμε σε κοινωνία, μαθαίνουμε όλοι μαζί. UNESCO


Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών

Το κέντρο μας, όπως όλα τα ποιοτικά σχολεία στην Ευρώπη, είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών.

Χρησιμοποιούμε διδακτικό υλικό και βιβλία που έχουν τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμμετέχουμε σε εξετάσεις των μεγαλύτερων φορέων πιστοποίησης, όπως το Cambridge με την καθοδήγηση του οποίου δημιουργήθηκε το Πλαίσιο αυτό.

Το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη στενή συνεργασία του Πανεπιστημίου του Cambridge και δημοσιεύτηκε επισήμως το 2001. Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να έχουν οι σπουδαστές γλωσσών, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μια ξένη γλώσσα στην πράξη.

Το Πλαίσιο επίσης καθορίζει επίπεδα γλωσσομάθειας τα οποία επιτρέπουν τη μέτρηση της προόδου των μαθητών σε κάθε στάδιο εκμάθησης και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι δημιουργείται μια κοινή βάση για τη διδακτέα ύλη ή τις κατευθυντήριες γραμμές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα προσόντα, τα εκπαιδευτικά βιβλία, τις εξετάσεις και τα προγράμματα σπουδών για την εκμάθηση γλωσσών στα ευρωπαϊκά κράτη.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών περιλαμβάνει έξι επίπεδα επάρκειας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Μέτρια γνώση

Α1

Το παιδί μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και στοιχειώδεις φράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση απτών και συγκεκριμένων αναγκών. Είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήσει, να κάνει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις για προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο υπό τον όρο ότι ο συνομιλητής είναι πρόθυμος να βοηθήσει μιλώντας αργά και καθαρά.

Α2

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που αφορούν ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως στοιχειώδεις προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και εργασία. Μπορεί να επικοινωνήσει σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνήθη θέματα. Είναι σε θέση να περιγράψει με απλούς όρους το παρελθόν του, το κοντινό του περιβάλλον και ζητήματα άμεσης ανάγκης.

Καλή γνώση

Β1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία συνήθους και σαφούς πληροφορίας για οικεία θέματα εργασίας, σχολείου και ελεύθερου χρόνου. Είναι σε θέση να χειριστεί τις περισσότερες των περιπτώσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά δομημένο κείμενο για οικεία ή ενδιαφέροντα για τον χρήστη θέματα και να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα και φιλοδοξίες καθώς και να αιτιολογήσει και να εξηγήσει με συντομία απόψεις και σχέδια.

Β2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες περίπλοκου κειμένου για αφηρημένα και μη θέματα, καθώς και τεχνικής συζήτησης του τομέα της ειδίκευσης του. Ως ένα βαθμό μπορεί να συνεννοείται με ευφράδεια και αυθορμητισμό με native speakers. Είναι σε θέση να παράγει σαφές και λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη επίκαιρου ενδιαφέροντος προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων.

Άριστη γνώση

C1

Μπορεί να κατανοήσει απαιτητικά κείμενα και να διακρίνει το υποκρυπτόμενο νόημα, να εκφραστεί αυθόρμητα και με ευφράδεια και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Παράγει σαφές, καλοδιατυπωμένο και λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση συνδετικών φράσεων και λογικών δομών.

C2

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία γραπτό και προφορικό λόγο και να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες προφορικές και γραπτές πηγές, αναδομώντας επιχειρήματα και αφηγήσεις με λογικό ειρμό. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, επακριβώς και με ευφράδεια, ξεχωρίζοντας τις λεπτότερες νοηματικές αποχρώσεις σε περίπλοκες καταστάσεις.