Γιατί εμάς

Γραπτή εγγύηση πτυχίου

THE CAMBRIDGE SPECIALISTS

Στο Κέντρο Γλωσσών Ζαχαρίου δίνουμε γραπτή εγγύηση για την απόκτηση των πτυχίων Lower και Proficiency των πιο αναγνωρισμένων πανεπιστημίων στον κόσμο, του Cambridge και του Michigan. Το ποσοστό επιτυχίας είναι άνω του 95% κάθε χρόνο.

Eπίσης:

  • Μείωση φοίτησης του Proficiency από 2 χρόνια σε 1.
  • 6 χρόνια από Junior A' έως το Lower.
  • Πρώτο πτυχίο Cambridge στην ηλικία των 9, μετά από μόλις 2 χρόνια φοίτησης.